ධර්මයයි ඔබයි දේශනා...

තෙරුවන් සරණයි!

 මේ දිනවල විකාශය වන දේශනා MP3 ලෙස නොදක්වන බැවින් www.niwanata.com හි සිංහල දේශනා යාවත් කාලීන කිරීම සිදු නොකරන අතර ලැබුනු විගසම යාවත්කාලීන කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව කාරුණීකව සලකන්න.

ධර්මයයි ඔබයි YouTube චැනලය හා සම්භන්ද වීමෙන් ‍එම දේශනා online සවන්දීමට අවස්ථාව ඇති බවද කාරුණීකව සලකන්න.

සියලු ලෝක සියලු සත්වයො නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්ව‍ා....

දේශනා සොයන්න

හුදෙක් නිර්වාන අවබෝධය සඳහා වේවා...
වියලී ගිය බව කතර දම් දියෙන් තෙමා ලන්නට, අත්තනෝමත සහ ආචාර්යවාද මැද – අර්ථ, නිරුක්ති, පටිභාන සහිතව ධර්මයට විනයට ගලපා නිවන් මග පහදා විදහා දක්වමින් ඇති දේශනා මාලාව මෙම වෙබ් අඩවිය පුරා ඇත.
MP3 ලෙස Download කර ඔබගේ දුරකතනයේ හෝ වෙනත් උපකරණයක පහසුවෙන් සවන් දීමට හැකි පරිදි සකසා ඇත.
තෙරුවන් සරණයි....!

සියලු සත්වයෝ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සඛිත තර වෙත්වා....! 

www.niwanata.com